Subestación contra incendios JINAMAREndesa

España

2017

CLIENTE: Endesa

Equipo:  1x  Grupo industrial

Potencia: 0488 kVA

Motor:     Mitsubishi S6A3-PTA